PRESS

Kontakt pre média v SR

Jakub Zipser
ASFK PR, kontakt s médiami
E-mail: asfk@asfk.sk

Kontakt pre média v ČR

MIRIUS FILM DISTRIBUTION
Martina Kalová
tel.: +420 602 648 882
E-mail: miriusfd@miriusfd.cz
PR, Marketing: info@miriusfd.cz

Servis pre média

poskytnutie oficiálnych materiálov k filmu
poskytnutie traileru, TV spotu, rozhlasového spotu filmu
organizácia rozhovorov s autormi filmu
príprava podkladových materiálov pre potreby novinárskych výstupov

Ohlasy v médiách

"Film Absolventi dvojice tvorcov Tomáš Krupa a Pavol Palárik sú pozoruhodnou štúdiou trojice mužov v období životnej križovatky. Umelecký a zároveň o statuse doby vypovedajúci titul jednoznačne potvrdzuje kvalitu slovenskej dokumentárnej tvorby. Silné scény, režijné nápady, bezvýchodiskovosť, prázdnota, skok do "vody života", kde sa treba učiť plávať a aj to je vlastne málo.. Slovenský dokument - GO!"
Peter Konečný, Kinema

"Čtyři roky strávil slovenský režisér Tomáš Krupa se svým štábem prací na dokumentu Absolventi. Výsledkem jejich snažení je vizuálně vytříbený snímek. K sevřenému tvaru filmu přispívá důslednost autorů v plynulém prolínání portrétů hlavních postav. Po formální stránce je snímku nutno připočíst k dobru kvalitní obrazovou složku, nápaditou kameru a jemný střih."
dokweb.cz

"Výber hrdinov je umeleckou formou dokumentu, ktorá posilňuje tému. Čo zvyšuje atraktivitu pozerania a názornosť prežívania sú silné filmové metafory, ktorými je príbeh naskrz preštrikovaný. Tok vizuálnych symbolov v dokumente je jedinečný."
aktuálne.atlas.sk

"Debutujúci režisér iste nešliapol vedľa, keď sa rozhodol pracovať s prostredím, ktoré ako čerstvý absolvent umeleckej školy sám dôverne pozná. Hoci sa divák nemusí s každým názorom či rozhodnutím vo filme stotožniť a mnohé môže zo svojho subjektívneho odstupu vnímať celkom inak, niečo pre seba si v ňom iste nájde. Čo však vzhľadom na to, že je Krupa začínajúcim filmárom, naozaj prekvapí, je ako profesionálne a kreatívne svoj film poskladal. Hoci jeho tempo chvíľami kolíše, tvorí myšlienkovo aj formálne veľmi dobre zvládnutý celok."
pravda.sk

"Tomášovi Krupovi sa musí uznať, že sa podujal na celovečerný dokument, ktorý sa na nič nehrá, podáva nám slovenskú realitu absolventov, takú reálnu, aká je. Film, aj kvôli tomu, že je dokumentom, nebude lámať rekordy návštevnosti a určite nezasiahne všetky vekové vrstvy obyvateľstva, má však ambíciu vyvolať aspoň diskusiu o budúcnosti novodobej „stratenej“ generácie. "
kinema.sk

"Táto snímka síce môže na jednej strane zbytočne nezdravo zraziť sebavedomie nejednému študentovi, no na druhej strane môže mnohých priviesť k triezvejšej úvahe o skutočnom fungovaní a stave sveta, v ktorom momentálne žijeme."
filmsk.sk

"Krupov dokument je príspevkom do hľadania poriadku, rádu, významu, ako taký je angažovaný v najlepšom zmysle slova. Je to zvláštny pocit, keď film zrkadlí váš život."
cinemaview.sk

"Do slovenských kín prišiel film, ktorý nestiahnete a stojí za pozornosť. Ďalší slovenský titul, ktorý prezentuje domácu kinematografiu na tej najvyššej úrovni. Silná téma o nás všetkých."
Milujem filmy

Awards